צדקה מכסף של ההורים

לרב שלום! אנחנו זוג סטודנטים צעיר, הכנסתינו היחידה היא כסף מההורים. סכום הכסף שמגיע מההורים של בעלי הולך הישר ללימודיו, והסכום מההורים שלי מועד להוצאות השוטפות שלנו - חשמל, מים, גז, ארנונה, אוכל וכדו' האם מכסף זה אנו חייבים בצדקה? ואולי כבר הופרש אצל ההורים? ובכלל האם מס הכנסה נחשב כצדקה? וכמה צריך לתת?
תודה מראש.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כלל יהא נקוט בידכם, חייכם קודמים לחיי הזולת. ולכן הפרשת כספי מעשר תהיה רק מן העודף, אם נשאר עודף כספים, לאחר ניכוי צרכיכם. יש גם במס הכנסה חלק שמופנה לצדקה, אבל לא די בצדקה זו ובאופן נתינתה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪