מעשרות

שאלה: 

שלום לכבוד תורתו אנחנו זוג צעיר שרוצים ב"ה בלי נדר להתחיל להקפיד על נושא המעשרות. רצינו להבין מס' נק' בנושא המעשרות:
א. האם יש להפריש 10% מהמשכורת נטו לפני ההוצאות השונות של הבית (מים, חשמל, ארנונה, רכב וכו' ) או שיש להפריש 10% מההכנסה החודשית הפנויה?
ב. במידה וחיוב המעשרות הינו רק מההכנסה הפנויה ולא מהמשכורת נטו, אלו הוצאות נוספות - מעבר להוצאות הבית הבסיסיות - ניתן להחשיב לפני חישוב גובה המעשר?
ג. אנו נכנסים כרגע לדירה חדשה (ב"ה) ואנו צריכים לרכוש את כל מוצרי החשמל והרהיטים לדירה (חדר שינה, מקרר וכו' ). כיצד יש להתייחס להוצאות אלו? האם כל עוד לא סיימנו לרכוש ולשלם על כל המוצרים הנ"ל אנו לא צריכים להפריש מעשרות?

תשובה: 

א. אחרי ניכוי כל הוצאותיכם, כי חייכם קודמים לחיי אחרים.
ב. חובותיכם כגון משכנתא, צרכים במובן הרחב, הלבשה וכיו"ב.
ג. אכן, כן. אתם פטורים ממעשר כספים, אם אין לכם. אבל אינם פטורים ממתן צדקה.

תאריך: 
15/01/08 ח' שבט התשס"ח
x

Audio Playlist