בישולי גוים בחומוס

שאלה: 

לק"י שלום,
בתהליך הכנת החומוס יש קליה של שומשום שכנראה מבוצעת ע"י גוי. מה הדין לדעת רבינו האם צריך שישראלי ישתתף ויקח חלק בקליה או מספיק להדליק את התנור או הכיריים? (אני לא יודע איך מתבצעת הקליה).
ב. על איזה כשרות ניתן לסמוך בנושא זה אשכנזית או ספרדית?
תודה

תשובה: 

לפי המידע שברשותי, אין קולין את השומשום. אלא שורין השומשום ומיבשים אותם, ואח"כ טוחנים אותם ולשים אותם. אולם גם אם נאמר שקלו אותם, אע"פ שקלייה היא בבחינת בישול לגבי שבת, לא תמיד קלייה נחשבת לבישול מבחינת בישולי גויים. שהרי קליות, שאין דרכן להיאכל כשהן חיין, אין בהם משום בישולי גויים. לפי שאין דרך להזמין על הקליות, עיין רמב"ם, מאכ"א, יז, יז, ורמ"א, שו"ע, יו"ד, קיג,
ב. וגם אם מצינו קלי של עדשים שנילוש בין במים בין בחומץ, אסור משום בישולי גויים, רמב"ם, שם, כא, זאת משום שיש שלשים אותם בחומץ, וגזרו על הלשים במשים. בגלל שפעמים שלשים אותם בחומץ, עיין כס"מ שם. אבל קלי של חטים, או של שעורים, שנילוש במים, מותר משום בישולי גויים. משום שאין לשים אותם בחומץ. ואם כן, גם קלי השומשום, לשים אותם במשים, ואין מקום לגזירה, משום לישה בחומץ. במיוחד שניתן לומר שהשומשום ניתן לאכלו כשהוא חי.

תאריך: 
17/01/08 י' שבט התשס"ח
x

Audio Playlist