שתי שאלות

שאלה: 

1. האם מותר לומר "נשמת כל חי" כל יום? או רק כשקרה נס?
2. האם אשה גרושה חייבת בכיסוי ראש?

תשובה: 

1. לא רצוי. שלמה המלך אמר: הוקר רגלך מבית רעך. לא לפקוד יותר מדי את החבר. כדי לייקר את הקשרים בין החברים. והגר"א למד מכך שאין לכפול הפיוטים, ומינה נלמד לשאלתך.
2. כן.

תאריך: 
28/02/08 כ"ב אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist