הפרשת תרו"מ בשמיטה

שאלה: 

שלום לרב
1. האם חייבים להפריש תרו"מ בשמיטה?
2. האם חייבים להפריש השנה על פירות שישית?
תודה

תשובה: 

1. לענ"ד לא. כל שיש בו קדושת שביעית הוא חנשב להפקר - אפקעתא דמלכא. ואין תרו"מ על הפקר. ושנת השביעית אינה נמנית בשנות התרו"מ. ראשונה ושנייה רביעית וחמישית - מעשר שני. שלישית ושישית - מעשר עני. ומדוע חז"ל לא מנו גם את השביעית?
2. כן.

תאריך: 
03/03/08 כ"ה אדר א' התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist