עמידה בזמן הצפירה

שאלה: 

האם צריך לעמוד בזמן הצפירה או שצריך לומר תהילים וקדיש

תשובה: 

יש לעמוד. ובזמן העמידה יתפלל בלבו לאביו שבשמים, שיערה רוחו ממרומים ויסייענו לשוב בתשובה שלמה ונהיה, לפי ייעודנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואור לגויים. ויש לפעול לגיבוש קונצנזוס שבעת הצפירה כולם יעמדו, וישמעו בכלי המדיה, הפסוקים: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ה' הוא האלקים, ה' ימלוך לעולם ועד. וכן בכל עצרת, בכל מקום.

תאריך: 
01/05/08 כ"ו ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist