שאלות שונות

שאלה: 

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
שאלותיי:
א. כבוד הרב כתב בתשובה לגבי אמירת הלל ביום העצמאות: http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=49436 "בפועל הנני רב עיר, ובתור שכזה, הנני מתפלל בבתי כנסת שונים בעירי, ונוהג בכל ביכנ"ס כמנהגם." אני תלמיד ישיבה דת"ל. אני יכול ללכת לבי"כ שבו לא יאמרו הלל (חרדי), או בי"כ בו יאמרו הלל ללא ברכה (ספרדי), או להתפלל כרגיל בישיבה (אשכנזי) והציבור יאמר הלל בברכה ואני בלא ברכה כדרך שאני עושה בר"ח בישיבה. איפה להתפלל?
ב. הבנתי ש'ברכו' צריך להיות צמוד ל'עלינו לשבח'. אני מתפלל בבי"כ אשכנזי. אחר ה'ברכו' של ש"ץ אשכנזי סופרים את העומר ואח"כ אומרים 'עלינו לשבח'. האם לספור יחד איתם משום "ברב עם..."?
ג. מורנו הרב יוסף קאפח (תפילה פ"ט הערה יז) בדעה שאין יסוד לאמירת 'ברוך הוא וברוך שמו' בחזרת הש"ץ. האם בבי"כ בו הציבור כן אומרים בהו"ש יש לומר בהו"ש?
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה: 

א. אם אין לך בית כנסת קבוע, אלא אתה נוהג לנדוד כדי להשפיע עליך להתפלל במקום שלהשתתפותך תהיה השפעה רוחנית גדולה יותר.
ב. כן. ואפשר לברכו במקרה זה, יש לסמוך עליהם.
ג. לעיניהם - כן. ובכל מקרה לא בברכות המצוות, כגון ברכת ספירת העומר, וכן על נטילת לוב וכיו"ב. יש בזה איסור הפסק, רק בברכות שמונה עשרה, ובתנאי שמדובר רק בחזרה, לא כשמתפללים תפילה אחת.

תאריך: 
03/05/08 כ"ח ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist