תשעת הימים!!!

שאלה: 

בתשעת הימים מותר לשחק במחשב?? עד איזה גיל מותר לראות סרטים (בבית...). האם יש סרטים שמבוגרים יכולים לראות?....
תודה רבה.

תשובה: 

אין צריכים להיות באבל בימים אלו, אלא ממעטים בשמחה. בין היתר נהגו שלא ללבוש בגד חדש, כי זה משמח. וכן שלא להשתתף באירועים משמחים, ולא לשמוע מוסיקה משמחת. לפי זה השימוש במחשב כשהוא לעצמו, שימושים שהם במשך כל השנה מותרים, מותר. אבל שימוש במחשב שהוא אסור מטעמי צניעות, מוסר וכיו"ב, אסור כל השנה כל שכן בימים אלו. צפייה בסרט משעשע שאין בו פגיעה בצניעות ובמוסר, אסור רק בימים אלו.

תאריך: 
02/08/08 א' אב התשס"ח
x

Audio Playlist