ייבום

שאלה: 

לכבוד הרב שלום וברכה! מה דינה של אלמנה - מדין תורה - שאינה מעוניינת להנשא לאח של בעלה המת, האם היא חולצת? מתייבמת בעל כרחה? ומה הפתרון הנהוג בימינו?
בתודה ובברכה.

תשובה: 

חולצת. ובימינו מקדימים את החליצה על פני הייבום.

תאריך: 
15/09/08 ט"ו אלול התשס"ח
x

Audio Playlist