דילוג לתוכן העיקרי

בקשר למנהגי התימנים

שאלה

1) למה התימנים קוראים תרגום בקריאת התורה מה הסימוכין למנהג זה?
2) האם לתימנים מותר לקחת בשבת מרק קר ולשים אותו על פלטה?
3) האם אכן התימניםם לא נוהגים להגיד תחנון במנחה? ובאילו מצבים זה ויש מצבים של גם בשחרית?
4) האם מארי קאפח היה שותף בביה"ד שאישר לאח ולאחות לבוא בקהל הסיפור שהיה עם הרב גורן
5) האם יש תימנים שסוברים שאת הזוהר המצוי בזמננו לא כתב רשב"י? א"כ מי כתב זאת? וא"כ יוצא שספרי מוהרח"ו לא מתבססים על הזוהר אלא על אותו רב האם זה מה שיוצא
תודה רבה

תשובה

1. עיין מאמרי, קריאת תרגום התורה וההפטרה בציבור, סיני, פח (תשמ"א), עמ' ריט - רלח.
2. לא, גם לספרדים אסור, רק מוצק מותר לספרדים, ולתימנים גם מוצק אסור.
3. עיין עץ חיים שרק במנחה שהיא מאוד סמוכה לשקיעה אין אומרים תחנון.
4. לפי מיטב ידיעתי - לא.
5. לא רק התימנים, גם המקובל ר' משה חאגיז סבר כן, וגם הרמ"א כתב המיוחס לרשב"י. ואין זה מוריד לחלוטין ממעלתו של הזוהר, ולא מכתבי מהרח"ו. אבל הדעה המקובלת על רוב חכמי ישראל שהזוהר נתחבר ע"י רשב"י.