מקור לביטול השכרת דירה כתוצאה ממצב מלחמתי

שאלה: 

שלום עליכם. האם ידוע לכבודכם מקור העוסק במי ששכר דירה ומאפת פגזים, טילים וכיוצ"ב רוצה לבטל את שכירותו, האם זכאי לבטל בכי האי גוונא. (איני צריך פסק רק הפניה למקורות העוסקים בכך או במקרים דומים). בברכה ובתודה.

תשובה: 

תוכל למצוא מקרים דומים בספר פתחי חושך של הרב בלוי, ספר על הלכות שכירות.

תאריך: 
08/01/09 י"ב טבת התשס"ט
x

Audio Playlist