דילוג לתוכן העיקרי

ערבית

שאלה

אדם שהתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, האם הברכות שהתפלל שייכות לאותו יום או ליום המחרת?

תשובה

עלתה לו תפילת ערבית של הלילה, כי אין זמנה מדויק, וניתן להתפלל אותה סמוך לשקיעה. אלא שקריאת שמע היא דאורייתא, ואין דינה כתפילת ערבית, ויש לחזור ולקרוא קרית שמע, אחרי צאת הכוכבים.