יין בקדושת שביעית עם חשש ליין נסך...

שאלה: 

במסיבה שבה הייתי נוכחת מישהו חילוני הביא ייו לא מבושל, בקדושת שביעית, כל הנוכחים (17) מלבד שתיים היו חילונים,
רציתי לשאול מה דינו של יין זה? (נשאר כחצי בקבוק) בהנחה שבוודאי מי שפתח את הבקבוק היה חילוני...

תשובה: 

אם המוזג את היין הוא מחלל שבת בפרהסיא שאינו מדליק נרות שבת ואינו מקדש, ואינו מתפלל בשבת, היין אסור כיין נסך. ואם חסר פרט מן הפרטי הנ"ל למרות שמדובר במחלל שבת בפרהסיא יש לשאול מורה הוראה. אשר לקדושת שביעית, אם מדובר ביין שמישהו עשה אותו באופן פרטי, הרי יין זה כבר נאסר, כי כבר בערבי פסחים הגיע זמן הביעור. אבל אם יין זה נקנה מתוצרת תעשייתית יש להניח שהוא מאוצר בית דין, או מענבים שגדלו בשטחים שנמכרו לגוי, ואולי הוא מחו"ל או מלפני השמיטה, יש לעיין בכיתוב שעל הבקבוק, ולספק פרטים, כי אז אולי ניתן להתיר את היתרה של יין זה, אם אינו אסור כיין נסך.

תאריך: 
05/05/09 י"א אייר התשס"ט
x

Audio Playlist