דילוג לתוכן העיקרי

אמירת הלל ותחנון

שאלה

לכבוד מורנו ורבנו נזרה של יהדות תימן ותפארתה הרב הגאון מורי רצון ערוסי הי"ו שלום עליכם! סליחה ומחילה מכבוד הרב על השאלות הרבות, ועוד יותר לאור עיסוקיו הרבים של כבוד הרב וטרדותיו. יחזק ה' יתברך את בריאותך ובריאות בני משפחתך.
1. מה דעתו של מורי יוסף קאפח לגבי אמירת הלל ותחנון ביום העצמאות?
2. מהו דעתו של מורי יוסף קאפח לגבי אמירת הלל ותחנון ביום ירושלים?
3. האם צודקים האומרים שאמירת הלל בלי ברכה היא בסך הכל "כמו אמירת פסוקי דזמרה"?
4. מהו הטעם ההלכתי שאין אומרים תחנון בימים מסוימים (כגון פורים חנוכה ר"ח שבת וכו')?
5. מהו טעמו חשיבותו והרעיון מאחורי אמירת תחנון בכלל (אולי חשיבותו מעטה וניתן לוותר עליו), ובאמירתו מיד לאחר תפילת עמידה בפרט?
בתודה ובברכה

תשובה

1. לא אמר תחנון. אבל גם לא הלל. כי לדעתי אמירת הלל נקבעת רק ע"י הסנהדרין וכנסת הגדולה.
2. כנ"ל.
3. לא נכון. לפי הרמב"ם, אפילו בר"ח ובחול מועד פסח, אין היחיד אומר הלל בדילוג, רק בציבור.
4. כי הם ימי שמחה.
5. בתחנון שופך האדם שיח אישי והכנעתי, לאחר תפילת שמונה עשרה המרוממת והנשגבה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לכל ישראל יחידים וציבור. ואין לוותר על התחנון בשל מה בכך.