קורא - לבבות דקל.

שאלה: 

לרב שלום וברכה.
בתוך השיעור בבית הכנסת נתקלנו בסוגיה מעניינת. בגמרא ( ברכות ל"ו עמ'
ב) כתוב שקורא (לבבות דקל לפי מה שהבנו) מברכים עליו שהכול נהיה בדברו (וכך היה כתוב גם בהלכה) בגלל שאנשים לא נוטעים אותו בשביל הלב, כי הוא הורס את הדקל. אבל, בימינו יש תעשיה, דבר שלא היה פעם, ואנשים נוטעים דקלים בשביל למכור את הלב. לכן, לפי הסברה צריך לברך בורא פרי האדמה. התנדבתי לברר זאת. בבקשה ענו לי במהרה.
תודה מראש.

תשובה: 

לענ"ד ברכתו שהכל, כי עדיין אין רוב בני אדם נוטעים אותו לצורך זה. וגם לפי מה ששמעתי, בחו"ל נוטעים לצורך זה, כמו בברזיל והוא משווק בתור כבוש. אך יש חולקים ומורים לברך עליהם בורא פרי האדמה ואין דעתי כן. תוכל לשמוע הלכה יומית בעניין זה באתר נצח ישראל באודיו www.net-sah.org

תאריך: 
03/06/09 י"א סיון התשס"ט
x

Audio Playlist