חליטה לנשואה עם תימני

שאלה: 

הרב ערוסי שלום,
אני ספרדייה נשואה לתימני, הוא מקפיד לאכול רק בשר שנחלט כמו שהרמב"ם פסק. בבית הוריי לא נוהגים כן, אלא על פי השולחן ערוך מכיון שאנחנו ספרדים. עכשיו שהתחתנתי, האם אני מחוייבת לאכול רק חליטה? אני מבינה שאת הילדים בעזרת ה' נחנך לאכול רק בשר חלוט, אבל יש לי כל כך הרבה מאכלים מבית אימי שעלי להנתזר מהם כעת, וזה קשה מאד

תשובה: 

גם לפי השו"ע, החליטה היא מצווה לכתחילה. רק אינה מעכבת בדיעבד. אבל אישה נוהגת בד"כ לפי בעלה. וכן את. וה' יהא בעזרך ותעלי מעלה מעלה במעלות הקדושה.

תאריך: 
29/06/09 ז' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist