שאלות

שאלה: 

שלום לרב 1- מדוע התורה אסרה עלינו ללכת לאנשים שמכנים את עצמם "מגלה עתידות"? 2- האם מותר ללכת לרב שיקרא בקבלה או בספר הזוהר ויגיד לי מה צופן לי העתיד?

תשובה: 

1-2. עיין בספר "תמים תהיה עם ה' אלקיך".

תאריך: 
21/10/09 ג' חשון התש"ע
x

Audio Playlist