מה המעמד של בדיקות DNA ובדיקות מעבדה במשפט העברי

שאלה: 

מה המעמד של בדיקות DNA האם יחשבו לראיה בדין העברי מה המעמד של טביעות אצבע, בדיקות אלכוהול, זאת בהנחה שהן אמינות ברמה גבוהה, האם אפשר לדמות אותם לעדות ראיה במשפט העברי

תשובה: 

א. בדיקת DNA היא בדיקה בעלת ערך רב ביותר, אבל לא אבסולוטית. ההלכה מסתמכת עליה לגבי זיהוי חללים, והתרת עגונות, ואפילו לצרכים פליליים אם יש סיוע נוסף. אבל לא כדי לקבוע מיהו ממזר או ממזרית.
ב. גם בטביעת אצבעות יש רמה גבוהה של אמינות, אולם איני בקי בעניין בדיקת אלכוהול.

תאריך: 
17/11/09 ל' חשון התש"ע
x

Audio Playlist