דילוג לתוכן העיקרי

יין מזוג

שאלה

לכבוד מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי שלום וברכה בהל' ברכות פי"ב כת"ר שהמוסיף מים על שמרים של יין ביחס של אחד לשלוש, דהיינו שהשמרים של היין הם רבע ושלשה רבעים הם המים, הוא יכול לברך עליהם בורא פרי הגפן. האם מתוך כך ניתן ללמוד כי:
א. ניתן למזוג יין יבש, שלא מהלו אותו במים, בשעור של רבע הכוס יין ושלשה רבעים מים ולברך על הכוס הזו בורא פרי הגפן לדעת רבנו?
ב. האם ניתן לשרות צימוקים במים ביחס של אחד לשלוש, דהיינו שהצימוקים יהיו רבע מהמיכל ושלשה רבעים מהמיכל שבו משרים יהיו מים, ויהיה ניתן לברך על משרת הצימוקים הנ"ל בורא פרי הגפן לדעת רבנו?
בתודה ובברכה

תשובה

א. מבחינה עקרונית - כן. מבחינה מעשית - יש לבדוק אם נשאר טעם יין, כי יש טוענים שהינות בימינו חלשים יותר.
ב. לפי התיאורים שכתבו מארי והר"י צובירי, לא.