דילוג לתוכן העיקרי

מאכל עם אורז, נטילת ידיים, תיקונים במשנה תורה

שאלה

שלום עליך רבי נעורו מס' ספיקות בלימודי..
1) מהי ברכת פלפל הממולא בבשר ואורז?
2) לפעמים אני מגיע לכיור ובנטלה יש שליש מים. אם אני מוסיף עליהם מים, מותר ליטול מהם למרות שהם התגלו? (או: האם מותר ליטול במים חצי מגולים - חצי כשרים?)
3) אם הרמב"ם חזר לסבור שהמשיח לא חייב להיות נביא, למה לא כתוב אצלנו כך בספר המדע? לתיקון לא הגיע לכתבי תימן?
תודה רבה לך

תשובה

1. שהכל. כי הפלפל משמש רק ככיס.
2. רק מים בלתי מגולים, נטו.
3. יש ורבינו תיקן במקום אחד ולא תיקן גם במקום האחר, המשלים, ואבותינו העתיקו כדבריו.