דילוג לתוכן העיקרי

ברכת אדם, ודיבור בבית הכנסת

שאלה

שלום וברכה כבוד מארי 1- אסור לבקש ממלאך שיתפלל עליך. אז למה מותר לבקש שאדם יברך אותך? 2- אדם המדבר בחזרת הש"ץ, מותר להשתיקו ולהכלימו? 3- אדם המדבר לשון הרע מותר להשתיקו ולהכלימו?

תשובה

1. כי כשפונים למלאך מתכוונים שהוא יהיה המליץ, ואסור. אבל כשפונים לאדם שיברך, מתכוונים לעורר את המתברך להיכנע ולעשות חשבון נפש ולהתפלל על עצמו. 2-3. צריך להשתיקו, אבל בשום שכל, ובנועם:
א. משום שכך צריכה להיעשות כל תוכחה.
ב. כדי שלא ימשיך בדווקאות.