דילוג לתוכן העיקרי

ארץ ישראל

שאלה

הרב, אני לא יודע מה לחשוב. אני דתי - לאומי, וידוע יחסם האוהד היוחד לאדמת א"י. ויש לי תהיות. הרי ע"פ הרמב"ם אין מצווה (לפחות רשמית) ליישב את א"י. למה הם מקריבים כ"כ ומתאמצים לישב לא במרכז הארץ? לגור דווקא רחוק? מה המניע שדוחף אותם? והאם הוא ידחוף גם ע"פ הרמב"ם? ועניין נוסף - למה א"י כ"כ חשובה? הרי קרוב ה' לכל קוראיו! למה שיהיה מקום מיוחד שה' מעדיף אותו ואת גיריו? מה זה משנה איפה נהיה ביחד? אודה לך בכל ליבי

תשובה

חלילה בוודאי שגם לפי הרמב"ם מצווה לעשות לארץ ולישבה, אלא שהיא אינה מצוות עשה מן התורה בפני עצמה, אלא אמצעי לקיום מצוות עשה מן התורה לרבות בניין המקדש, מינוי מלך, סנהדרין, מצוות התלויות בארץ, מחיית עמלק, מחיית שבעה עמי כנען וכו'. אמנם נכון הדבר שה' קרוב לכל קוראיו, בכל מקום ובכל זמן, אבל בארץ הקודש, במיוחד במקדש, קיימת אפשרות של התעלות רוחנית גבוהה למי שראוי לכך. ולכן יישר כוחם, והם חיל החלוץ ההולך לפני המחנה.