חליטה

שאלה: 

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ' ו ה' י – "אין הבשר יוצא מידי דמו אלא אם כן מולחו .... ... ומשליכו מיד לתוך מים רותחין אבל לא לפושרין כדי שיתלבן מיד ולא יצא דם." פעולה בסיפא של ההלכה, החליטה, האם כבודו יודע מה הוא המקור של רמב"ם לדרישה זו?
בתודה. דניאל.

תשובה: 

מורנו הרב יוסף קאפח האריך שם, עיי"ש.

תאריך: 
12/01/10 כ"ו טבת התש"ע
x

Audio Playlist