דילוג לתוכן העיקרי

חיוב מזוזה והשפעתה

שאלה

1. האם יש צורך בקביעת מזוזה בכניסה למטבח - אין שם דלת אלא רק מעין קשת מבלוקים.. בכניסה לסלון שם אין דלת אלא פתח פתוח ללא דלת.
2. האם עלולה להיות השפעה שלילית אם יש מזוזה פסולה? למשל מקרה אסונות וכו'??

תשובה

1. לפי רבינו, מזוזה, ו, א, פתח בבית (=מטבח), שאין לו דלת, אינו חייב במזוזה.
2. כל העושה כן, ואפילו במזוזה פסולה, הינו סכל, לפי רבינו, ומתחזה כמו שמקיים מצווה, ואינו אלא כשימוש קמיע. השווה מזוזה, ה, ד.