מוחזק ע"פ דין תורה

שאלה: 

אני עו"ד שזכיתי בפסק דין ללקוח, כשייצגתי אותו בתביעה בבית המשפט. התגלעו בנינו ויכוח בנושא גובה שכר הטירחה, אי לכך חלק מתקבול הכסף שהגיע עבור הלקוח עיכבתי בחשבון נאמנות עד לבירור המחלוקת. ע"פ הדין המהותי, הואיל והלקוח דרש את הכסף המועכב, עלי היה לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט. לבסוף, הסכמנו כי הנושא יבורר בדין תורה, אך הלקוח מבקש את כספו לפני תחילת הדיון בדין תורה. שאלתי היא, האם יש לי יתרון של "מוחזק" בכסף המועכב על ידי, כך שאם אחזיר הכסף המועכב ללקוח, אני יכול להפסיד יתרון זה, או שאין לדבר זה משמעות?

תשובה: 

בדיני ממונות יש לשמוע את שני הצדדים. בהנחה שאתה מציג גירסה נכונה, אזי מותר לך להחזיק סכום שאתה סבור שמגיע לך ממנו, ושהוא שנוי במחלוקת, ולמסור מיידית העניין להכרעה בביה"ד. ואם ביה"ד יגיע למסקנה שבאמת יש ספק הלכתי אם מגיע לך הסכום שאתה דורש, אפשר, שבאמת תיהנה מאותה חזקה.

תאריך: 
13/02/10 כ"ט שבט התש"ע
x

Audio Playlist