שחיטה

שאלה: 

שאלתי היא מדוע בהמה שנשחטה על ידי עיוור היא כשרה ובהמה נשחטה על ידי חירש היא פסולה? ומה ההבדל בין נבלה ובין טריפה ?

תשובה: 

סומא שהוא יודע לשחוט ומומחה בשחיטה מבחינה עקרונית, ראוי הוא לשחוט, ובכל זאת אסור לו לכתחילה לשחטה, אלא אם כן מישהו ראה את שחיטתו. ובדיעבד אם שחט שחיטתו כשרה. רבינו, שחיטה, ד, י. חרש שוטה וקטן ושיכור שנתבלבלה דעתו, שחיטתן פסולה. מפני שאין בהן דעת, שמא יקלקלו בשחיטתן. (ומבחינה זו ההבדל בינם ובין הסומא ברור למדי, בגלל שאין להם דעת, אפילו בדיעבד שחיטתם פסולה). לפיכך אם שחטו בפני היודע, וראה אותן ששחטו כהוגן, שחיטתן כשרה. רבינו, שחיטה, ד, ה. נבלה היא בהמה שמתה, או שנשחטה שלא כהלכה, והיא אסורה באכילה. טריפה היא בהמה שנשחטה כהלכה אבל נמצא בה אחד מסימני הטריפה ובשרה אסור באכילה. מדין טריפה לא מדין נבילה. סימן טריפה אין פגם בריאותי בבהמה, ממה שנמסרו לנו בקבלה, שמחמתו אין אותה בהמה יכולה להשלים שנתה, והיא עתידה למות תוך שנתה. ולכן גם אם מתה ונשחטה - אסורה.

תאריך: 
25/04/10 י"א אייר התש"ע
x

Audio Playlist