דילוג לתוכן העיקרי

מבחר שאלות

שאלה

יורנו רבינו, 1 - האם יש לבעל ולאשה לברך 'הטוב והמטיב' או 'שהחיינו' בשם ומלכות כשנולד להם בן או בת? 2 - האם מותר לברך בהבדלה ברכת בשמים (הנותן ריח טוב) על לימון? 3 - אדם שהתעורר באמצע הלילה וחזר לישן אחר עמוה"ש או אחר הנץ החמה (ועדיין לא התפלל) והתעורר לפני חצות היום האם יברך ברכות השחר כרגיל? 4 - אדם שנטל ידיו עם ברכה לפני מנחה ומיד לאחר מנחה התחיל סעודתו עם פת, האם יטול ודיו לפת ויברך? 5 - אשה בהריון שהתחילו הצירים בשבת והיא בכאבים האם יכולה להתקלח במים חמים? 6 - אפשך לסמוך על העירוב שיש למשל בירושלים ולטלטל במקום צורך?

תשובה

1. לפי רבינו כן, כדין כל בשורה טובה.
2. לא כי עיקר התקנה בהבדלה לברך על הבשמים.
3. אם השכים קום, ושהה עד אחרי עלות השחר, הרי שאז הוא מברך ברכות השחר. לא מיבעיא נטילה לברכות התורה, אלא גם שאר ברכות כמו רוקע הארץ על המים, זוקף כפופים, עוטר ישראל וכיו"ב. ובאופן עקרוני אם התעורר באיחור יברך ברכות השחר עד שליש היום.
4. אם שמר ידיו, אינו צריך לחזור וליטול.
5. מבחינה הלכתית מותר לרחוץ כל הגוף במי דוד שמש. לנוהגים כמו מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל.
6. צריך לשאול את הרבנות בירושלים.