דילוג לתוכן העיקרי

שכוי

שאלה

שלום וברכה, מארי, שאלתי, האם תוכל להסביר את הוראתך, במקרה, שאדם שמע בבוקר כשהיה בשירותים קול תורנגול - אותו אדם לא יברך "הנותן לשכוי" בצאתו. ומדוע? הרי מותר לברך אוזר ישראל בגבורה, אם נזכרת לברכו רק בבית הכנסת, לאחר שחגרת בביתך. שלום ותודה

תשובה

לפי הרמב"ם אין מברכים ברכות השחר בבית הכנסת, אלא בבית, סמוך לעשייה. ולכן ברכת אוזר ישראל בגבורה, כשחוגג חגורו בביתו, והנותן לשכוי כששומע קול תורנגול אם הוא במקום, שמותר לומר בו שם ה'.