בישולי גויים

שאלה: 

יורנו כבוד מורנו ורבנו הגאון הרב רצון ערוסי שליט"א בדבר בישולי גויים אליבא דרבנו הרמב"ם ומארי.
1. מהי הגדרת בישולי גויים לדעת רבנו? ידוע שלפי הרמ"א מספיק להשתתף בהדלקת האש, ולפי השו"ע יש צורך להשתתף קצת יותר (מה פירוש "קצת יותר" איני יודע) אשמח אם מארי יבאר לנו כיצד עלינו לנהוג?
2. כיצד יש לנהוג שעובדת זרה נמצאת בבית ועוזרת בהכנת המאכלים לאמא הקשישה, ובתוך כך לבנים ובנות הבאים להתארח?
3. נניח ועושים "על האש" במקום העבודה של הבן שלי, ויש גוי שם שמכין את הבשר (שנקנה הכל כשר חלק בגלל בני) מה צריך לעשות? האם בני צריך להדליק האש? האם לסדר הגחלים? האם להניח הבשר? מה מותר לגוי? וכו'. ותשובתו הרמה מהרה תצמח ותשועה תבוא במהירה

תשובה: 

1. בבישולי גויים יש צורך לפי רבינו ולפי השו"ע, שהיהודי יניח הקדרה על האש, ולא די בהדלקת האש, כשיטת הרמ"א.
2. לכתחילה גם לקשישה יש צורך שיהודים יבשלו לה בישול שבועי, והגויה רק תחמם מנה יומית. בשעת דוחק ניתן להתיר רק לקשישה, לא לבניה ובנותיה וכיו"ב.
3. על היהודי להניח הבשר על האש.

תאריך: 
28/05/10 ט"ו סיון התש"ע
x

Audio Playlist