דילוג לתוכן העיקרי

חלב נכרי

שאלה

שלום לכבוד הרב הרב ענה לשאלה זו באתר נצח ישראל: "חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו וישנה מצלמה שרואים דרכה משעת החליבה ועד מסירת החלב ליהודי האם חלב זה מותר בשתיה? תשובה: אם הגויים יודעים על קיומה של המצלמה, או עוד יותר על קיומה של טלביזיה במעגל סגור, די בכך כדי שהגוי יירתע מלערב חלב טמא בטהור, אם בכלל חלב טמא שכיח, ואם בכלל משתלם לו לערב, בגלל יוקר החלב הטמא." האם הרב מתכוון שאותו חלב נכרי שהתיר הרב פיינשטיין מותר? מה עם אבקת חלב נכרי היום? שהרי היא לא בכלל הגזרה?

תשובה

בתנאים שכתבתי - כן. לגבי אבקת חלב נכרי, יש חשש של תערובת מרכיב מסוים שהוא אסור.