דיני נידה

שאלה: 

שלום מארי, מדוע בדיני נידה ע"פ הרמב"ם והגאונים, האישה סופרת 7 ימי נידה ו11 ימי זיבה, כלומר מחזור של 18 יום, והרי ידוע שמחזור האישה הוא בערך כל 28 יום.
1. מה הרציונל מאחורי שיטה זו? שפעמים דם המחזור יקרא נידה ופעמים זיבה... האם מאחורי ההלכה למשה מסיני טמון איזה רעיון?
2. לגבי איסור קירוב בשר בימי הנידה. האם מותרת שינה משותפת עם בגדים?

תשובה: 

1. ברור שהווסת של האישה הממוצעת הוא בדרך כלל בערך חודש. אולם מחזור של 18 יום כשיטת הרמב"ם והגאונים, נועד לכך, שנדע מהם דמי נדות. ומה הם דמי זיבות. ולפי זיהוי הדמים, כך ייגזרו הדינים. אם הדמים נראו בימים שהם נחשבים כימי נדות, האשה תשב רק שבעה ימים, גם אם כל השבעה ראתה דמים, וביום השביעי, אם פסק הדם, בלילה תטבול ותהיה טהורה (ודין זה משמעותי מאוד). ואם הדמים שנראו בימי זיבות, הרי אם רק יום או יומיים, תשב רק יום אחד, ואם פסק הדם, תטבול ביום, ובלילה היא טהורה. ורק אם ראתה שלושה ימים רצפים, בימי זיבות, אז ורק אז תשב שבעה ימים נקיים. ואח"כ תטבול.
2. לא. וכבר היה ת"ח שנהג כן ונענש מן השמים.

תאריך: 
22/08/10 י"ב אלול התש"ע
x

Audio Playlist