ביזוי ת"ח

שאלה: 

לכבוד הרב שלום! חברי ועד בי"כ שלי טענו בפני אישיות רבנית בוועד בי"כ שתפילתו היא טורח ציבור איך מיישרים את ההדורים? האם אותם אנשים שאמרו זאת יש בהם משום מבזה ת"ח?

תשובה: 

הדבר תלוי אם אותו ת"ח מאריך יתר על המידה, רשאים להעיר לו בדרך ארץ ובעדינות, ואולי תחילה ברמז. אך אם אותו ת"ח אינו מאריך על המידה, הם בגדר מבזה ת"ח, ואולי גם עזי פנים, אם הדברים נאמרו על ידם כדרישה במפגיע. ואם כן, עליהם להתנצל בפניו מהר ככל האפשר.

תאריך: 
03/09/10 כ"ד אלול התש"ע
x

Audio Playlist