ברכת נט"י לבטלה, ותרגום

שאלה: 

שלום וברכה רבנו
1) מתוך רגילות והסח דעת נטלתי בברכה את ידיי לפני ארוחת הבוקר, כאשר לא תכננתי לאכול פת כלל. האם מחויב אני כעת לאכול פת? ומה אם אין לי פת?
2) מדוע התרג'ום צריך להתרגם ע"פ? מה פסול בכתוב? ברוך תהיה

תשובה: 

1. אכול כזית פת.
2. כי התרגום הוא תורה שבעל פה. ודברים שבעל פה אסור לאמרם מתוך הכתב. ובתימן נהגו עד לפני כמאתיים שנים (מארי סלם שבזי זצ"ל) לתרגם בע"פ. ועתה שמתרגמים מתוך הכתב, משום עת לעשות לה' הפרו תורתך.

תאריך: 
06/09/10 כ"ז אלול התש"ע
x

Audio Playlist