לימוד הרי"ף והרא"ש

שאלה: 

לכבוד מארי ערוסי בבקשה, כתלמיד בפני רבו, רוצה אני לדעת מהו אופן התועלת בלימוד רי"ףורא"ש על הגמ'. הרי לי לנו את דברי רבנו הרמב"ם. מה מקנה לימוד זה?
בתודה, וברכה בכל.

תשובה: 

לאדם שאינו לומד בישיבה ואינו עוסק בהוראה די לו בלימוד דברי רבינו. אולם מי שלומד בישיבה, וכל שכן מי שעוסק בהוראה, חשוב ביותר ללמוד הרי"ף, הרא"ש, הטו"ר והשו"ע, בנוסף ללימוד דברי רבינו, פיהמ"ש, משנה תורה ותשובותיו, ועוד. כי בלימוד זה:
א. יעמוד על הבדלי השיטות שיש בקהילות ישראל השונות.
ב. יכונן עצמו ללימוד אמתי של התלמוד, הלכה למעשה. במיוחד שכבר כתב רבינו, שאפילו יגיע בלימודיו, לכך שכבר יודע את כל ההלכות היטב, יעסוק בתלמוד, כי בלימוד התלמוד, לימוד אמתי ונכון, מונח היסוד ללימוד אמתי של סתרי תורה, ידיעת ה'.

תאריך: 
08/09/10 כ"ח אלול התש"ע
x

Audio Playlist