תביעה שכנגד

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
שאלתי עוסקת בתביעה שכנגד. מבחינה משפטית, תביעה שכנגד מוגדרת כתביעה נפרדת. היינו, גם אם נמחקה התביעה הראשונית, עומדת התביעה שכנגד כתביעה עצמאית. נניח ואדם נתבע בערכאות, האם מותר לו רק להגן על עצמו, או גם לתבוע תביעה שכנגד - ללא היתר מבית דין? האם נאמר שכל מה שהוא אנוס, לכאורה זה רק להגן על עצמו, אבל לתבוע תביעה שכנגד, שהיא עצמאית, צריך לכאורה היתר נפרד מבית הדין, או שנאמר שבכלל להגן על עצמו מותר גם לתבוע שכנגד, ואז לא צריך היתר, ואם כן - מדוע? גמ"ח טובה!

תשובה: 

על הנתבע שנתבע לבימ"ש, לפנות לביה"ד כדי שיזמינו את התובע להתדיין בדין תורה, ובאותה הזדמנות יגיש בפניהם תביעה שכנגד. אם התובע סירב, יבקש הנתבע מביה"ד רשות לא רק להתגונן בבימ"ש, אלא גם להגיש תביעה שכנגד.

תאריך: 
13/09/10 ד' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist