מס' שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. יש 6 מצוות תמידיות:להאמין בשם, שלא להאמין באלוה אחר, לייחדו, לאהבה אותו, ליראה אותו, שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים. אפשר לומר על כל מצות לא תעשה שהיא מצוה תמידית!!! לדוגמא:אין רגע שאדם יכול להגיד אני פטור מאיסור שעטנז, מהקפת הראש, מהשחתת הזקן וכן על זה הדרך. מדוע דוקא האיסורים של:לא יהיה לך, ולא לתור אחר מחשבת הלב והעיניים מוגדרים כמצוה תמידית??
2. האם מותר לתימני לעלות לספר תורה אשכנזי או ספרדי? ממה שהבנתי הספר תורה שלהם פסול לפי מנהגינו.
3. אני תימני. כשהייתי קטן הלכתי למורי. לצערי עם הזמן הלכתי לבתי כנסת של ספרדים והמבטא שלי השתנה. אני מתפלל בעברית כמו ספרדים, אבל מקפיד להגיד את האותיות ח', ע,'ט' לפי מנהגינו. למרות שאני רוצה לחזור להגייה התימנית, זה לא ממש זורם לי בלשון. האם מותר לי להמשיך כך, או שבכל זאת עלי לעשות מאמצים כבירים כדי לחזור להגייה התימנית?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. את בוודאי מתכוון למצוות ההכרחיות שרבינו מנה אותן בסוף מצוות עשה בעמ' קעח - קעט, בספר המצוות, מהדורת מוסד הרב קוק, בתרגום של מארי. ואם כן, רבינו מנה רק מצוות עשה הכרחיות. אבל הלאווין הם תמידיים בכל עת.
2. לדעת מארי - לא. לענ"ד כשתימני מתפלל במניין ספרדי או אשכנזי, רשאי לעלות לס"ת שכשר לפי מסורתם.
3. יישר כוחך על רצונך לחזור לשורשיך. וה' יהא בעזרך. עתה התפלל לפי יכולתך, וככל שתתפלל בבית כנסת תימני, תוכל אט אט לרכוש את היכולת להגות לפי מסורת אבותינו.

תאריך: 
18/01/11 י"ב שבט התשע"א
x

Audio Playlist