האם נתבע זכאי ע"פ ההלכה לקבל הבהרה מבי"ד - במידה ופסק הדין מנוסח בלשון בעייתית שעלולה לגרום שהצד השני יפרשן אותו בצורה מעוותת

שאלה: 

שלום רב. אני והתובע נגדי, ניהלנו דיון בבי"ד (בוררות), וניתן פס"ד לטובתי. אלא שאחד הסעיפים בפס"ד מנוסח בצורה לא מפורטת, דבר שגורם בעיות שונות - בעקבות כך שהתובע מנסה לפרשן אותו בצורה שתרוקן אותו מתוכנו. אני רוצה לבקש מאותו בית דין שיתן הבהרה שתבהיר ותפרט מה התכוונו באותו סעיף בפס"ד, ולשם כך אני זקוק לדעת מקורות (אם יש) על פיהן בי"ד צריך לתת הבהרה וכדו' על מנת להציל עשוק מיד עושקו. אני זקוק לכך, בכדי לצרף זאת לבקשה שאגיש להם - כי אני חושש שאולי לא יהיה להם כ"כ נוח מלכתחילה לתת הבהרה, (מסיבות "אימה" וד"ל). ואם אציג אסמכתאות לכך שעל בי"ד להציל עשוק מיד עושקו ולמנוע מצב שיבצעו פעולות מנוגדות לפסק הדין ע"י פרשנות מעוותת של הפס"ד - או אז בוודאי יש יותר סיכוי שהם יסכימו לתת לי הבהרה. לדוגמא: כתוב שאם בא לדין אחד קשה ואחד רך, משתשמע אותם ותדע להיכן הדין נוטה אינך רשאי שלא להזדקק להם. או: הרא"ש היה נותן ביד הנתבע (בדין מרומה) כתב לכל בתי הדינים שלא יזדקקו לדין זה וכו. אשמח לשמוע אם יש מקורות ממוקדים יותר.
תודה!

תשובה: 

מבחינה עקרונית ניתן לפנות לביה"ד שיבאר את פסה"ד, אם באמת פסה"ד סתום, והוא מוסמך לעשות כן. אבל באופן שפירושו לא מהווה תיקון הפסק הקודם. תוכל למצוא מקורות ודיון תמציתי וחשוב בעניין זה בספר סדר הדין של פרופ' אליאב שוחטמן, עמ' 381-377. סייג להלכה זו תשמע בהלכה יומית באתר "נצח ישראל".

תאריך: 
18/01/11 י"ג שבט התשע"א
x

Audio Playlist