חלב גוי

שאלה: 

לכבוד הרב שלום וברכה האם בימינו ניתן לסמוך על הסברות הבאות כדי להתיר חלב גוי לדעת הרמב"ם:
א. חלב של בהמה טמאה יקר הרבה יותר מחלב של בהמה טהורה, ולכן הסבירות שהגוי יערבב בין סוגי החלב נמוכה מאוד..
ב. החשש שהגוי יערב רחוק מאוד, בשל פיקוח תברואתי מפותח.
ג. משגיח כשרות יהודי שנכנס מדי פעם למחלבה לבדוק שלא מערבבים. כמו כן, מה דעתו של מורי בענין?
בתודה ובברכה

תשובה: 

יש שמקילים רק מכח שתי הסיבות הראשונות. והן נכבדות משקל, אלא שגזירת חז"ל לא ניתנה לשיעורים. אולם אם יש משגיח יוצא ובא, ניתן בהחלט להקל.

תאריך: 
13/02/11 ח' אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist