ריבית

שאלה: 

לכבוד הרב מועיל היתר עיסקה למי שמלווה רבית קצוצה בשוק האפור?

תשובה: 

לא. היתר עיסקה אינו שטר קסם, להתיר כל ריבית, בכל גובה שהוא, אלא הוא היתר רק לעיסקה בין שותפים.

תאריך: 
03/03/11 כ"ז אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist