בית כנסת

שאלה: 

בס"ד בית כנסת נסגר לאחר שכל המתפפלים נפטרו. אחי פנה לאשת הגבאי אשר נפטר וביקש המפתח אך היא התנתה זאת בכל מני תנאים משונים כגון ש פלוני לא יתפלל שם ואלמוני יהיה חזן ואחי עזב אותה. כעבור חודשים היא עברה דירה ומסרה המפתח לאדם אשר מסר המפתח לאדם אשר פתח את בית הכנסת הן לתפילות והן לשיעורי תורה. אנו העברנו את ספרהתורה של דודתנו מבית כנסת אחר לכאן. אחי הפך להיות גבאי בית הכנסת. בשלב מסויים אותו אחד שקיבל המפתח הפסיק להתפלל איתנו ורק הגיע לשיעורי התורה הבעיה היא שאילו שמגיעים לשיעורי התורה סירבו להשתתף בהוצאות החשמל והמיים בהנחיית זה שקיבל את המפתח. אחי עבר דירה ואני מונתי לגבאי בית הכנסת ועל כן ביקשתי מבאי השיעורים אשר משתמשים במזגנים (ח -ן החשמל בקיץ הגיע ל 2800 ש"ח) להשתתף במחצית החשבון ואותו אחד שקיבל המפתח טען שהוא בעל הבית וכי המתפללים בשישי שבת צריכים לשלם לו על התפילות ועוד טען כי בית הכנסת נפתח על דעת שיהיו שיעורי תורה ולא תפילות ואיים שהוא יחליף את המפתח. אני אמרתילו כי אין בעל בית לבית הכנסת וניגשתי לרב העיר אשר כתב שאין להשתמש בשירותי בית הכנסת בלי להשתתף במחצית החשבון ורב ממועצת העיר הוסיף מחמת גזל. אך אותו אדם קרע המודעות שתליתי. לאחר שאחד מרבני השיעור שמע שחשבון החשמל לא שולם הוא הוציא מכיסו סכום והיתר הוסיפו וכך שולם החשבון אך בכל פעם הוא טוען שהם לא ישלמו את מחצית הסכום ועל כן החשבון צובר ריבית. לאחר שהצלחתי להגיע לאשת הגבאי שנפטר היא טענה שהיא מסרה את המפתח לאחי. בעיה חדשה צצה לאחר שאנשים שנדרו לבית הכנסת מסרו מתוך תמימות את הנדרים לאותו אדם לאחר שפגשו אותו וחשבו שהוא הגבאי והכסף נשאר אצלו. רשמתי לו מכתב שישיב את הכספים וכי זה גזל. אציין שאני גם מנקה את ביתהכנסת ואחת הסיבות שהפסקתי להגיע לשיעורים היא כי נגעלתי ממידת הזלזול שאחדים מבאי השיעורים נהגו בבית הכנסת כגון כוסות בתוך הארונות, קליפות בוטנים על הרצפה שתיה שנשפכה על הרצפה והתייבשה והפכה לכתם חזק שלקח לי מאמצים רבים עד לניקוי. אני מבקש לדעת האם יש דרך חוקית שבה אפשר להחתים את אשת הגבאי על מסמך חתום בפני עורך דין בו היא מאשרת כי המפתח נמסר על דעת שיתקיימו שם תפילות וכי היא מעבירה את בעלות בית הכנסת אלי?
בתודה וסליחה על האריכות.

תשובה: 

העניין מורכב מאוד. והרבה נפשות עם טענות ומענות שונות. בדיני ממונות יש לשמוע כל בעלי הדין. ומאחר ומדובר בבית כנסת, חובה לפנות למרא דאתרא, רב המקום, הוא בוודאי מכיר את המקום ואת הנפשות הפועלות ויוכל לטפל בעניין. ואם רב המקום יזדקק להתייעצות, הרי הדבר יותר אפשרי מהמציאות הנוכחית.

תאריך: 
04/03/11 כ"ז אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist