דיני עיר מקלט ורוצח בשגגה - דחוף

שאלה: 

לכבוד הרב שלום" אני מעבירה ביום שני הקרוב שיעור על ערי מקלט בכיתה ד"' לקראת השיעור קראתי את "משנה תורה" ועלו לי כמה שאלות:
1. הבנתי שיש כמה דרגות ברצח" זדון" שגגה ואונס - לא הבנתי מה הכלל המבדיל ביניהם ואמח לקבל אפילו דוגמא להמחשה. בהמשך לכך בימינו מה נחשב לשוגג - אדם שלא בדק את הבלמים" או שנסע על בלמים לא טובים או דיבר בטלפון - שוגג זה רשלנות בלא כוונת זדון? " ואנוס זה אדם שאיבד במפתיע שליטה על הרכב?
2. אדם נשוי הגולה לעיר מקלט - האם אישתו ומשפחתו באים איתו? אם לא האם נותן לאישתו גט. האם אישה שרצחה בשוגג הולכת לעיר מקלט אם בעלה" האם מתגרשים?
תודה רבה ושבוע טוב

תשובה: 

1. הכלל הוא שגולה רק רוצח בשגגה שיש בה העלמה גמורה, אבל לא שוגג הקרוב למזיד ולא שוגג הקרוב לאונס. עיין רמב"ם, רוצח ושמירת הנפש, ו, א -
ד. כל פעולה שפועלה יכל לצפות שאפשר שתגרום להריגה, היא הנחשבת קרובה למזיד, שם, ו. אם סתר קיר לאשפה, ביום, ואותה אשפה מפנים אותה בלילה ולא ביום, ונקרה אדם וישב שם ביום, ונפלה האבן עליו והרגתו, הרי ההורג גולה, כי אין זה קרוב למזיד, ולא קרוב לאנוס, כי קרוב לאונס זה דבר פלאי, ובמקרה דנן אפשר שיקרה מקרה כזה. לכן הנוהג במכונית שבלמיה לא טובים, או שנוהג ומדבר בטלפון, והרג אדם, הרי ההורג קרוב למזיד, ואין לו זכות להיות בעיר מקלט. אך אם בדק את הבלמים ונמצאו תקינים, ובשעת הנהיגה הרגיש משהו לא תקין, והמשיך לנהוג, והרג מאן דהוא ייתכן שזה בבחינת מקרה, שהוא בבחינת העלמה גמורה, ולא קרוב לאונס, שהרי הרגיש משהו, ויגלה.
2. נראה שכן, כי עיר מקלט ניתנו לחיים ורב שגלה מגלין תלמידיו עמו. אולם נראה שאין יכולים לחייב אותה לגלות עם בעלה, ולא בעלה לגלות עמה, ושזו עילה לדרוש גט. אולם אשה שגלתה, בעלה חייב במזונותיה, רמב"ם, שם, ג, א - ב.

תאריך: 
12/06/11 ט' סיון התשע"א
x

Audio Playlist