השקפה

שאלה: 

לכבוד הרב אני כותב שאלה זו בצער גדול ובלבול נבוכתי מאוד" אנחנו חיים במציאות מבלבלת ומבולבלת כל אחד רוצה לעשות את רצון ד' ונכון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים" אבל עד איזה גבול? 1" ברור שזו מצוה לשרת בצבא" אבל האם בצבא כזה זה נחשב מצוה? בצבא מעורב לא רק עם בנות אלא אפילו גוים ועוד כמה דברים שיכולים להשחית נפשם של ילדי ישראל? הבעיה היא שכאשר נותנים היתר לשרת בצבא" אנשים מניפים בגאון את דגל ההיתר כאילו זה לכתחילה! באים להשפיע אבל מושפעים! האם לא היה עדיף לרבנים לאסור את הגיוס בנסיבות אלו? 2" כנ"ל לגבי גיוס בנות" הרב נויגרשל כותב בספרו "למה הם שונים" על החרדים בארץ" שבתחילה רצו לגיס בנות לצבא" והיתה התנגדות מכל זרמי הרבנים בארץ" ואז עלתה ההצעה על שירות לאומי "במקום" צבא" וכותב שבת שמשרתת בשרות לאומי נותנת לגיטימציה לאותן בנות שמתגיסות לצבא שהרי שירות לאומי זה לאותן בנות "המנועות" מגיוס לצבא על רקע דתי שיתרמו באופן אחר. אם אינן משרתות בצבא אז ילכו לשירות לאומי. וגם מתחילים לשלוח בנות לא רק למקומות מותרים אלא אפילו למשטרה ולשב"ס רח"ל ולמקומות אסורים שמשחיתים את נפשותיהם של בנות ישראל ולא רק זה אלא אפילו מתחילים לגייס "מורות חיילות" ומלבישים אותן מדים" לוקחים את השרץ ומטהרים אותו. האם לא היה עדיף על הרבנים לאסור לכתחילה את גיוסן לשירות לאומי בידיעה שזה מה שיקרה? 3"יש מחלוקות בהלכה וברור שרבנים יכולים להתיר דבר או לאסור אותו" למשל לחיצת יד לאשה" הרי ידוע ש"לא תקרבו" מדובר על נגיעת חיבה" אז יבוא רב ויורה היתר ללחיצת יד למשל" אבל מה שיקרה שיבואו אנשים ויהפכו את ההיתר לכתחילה! האם לא בגלל דברים כאלה נתנה התורה כח לרבנים לאסור? למשל דין בשר וחלב שאסרו בשר עוף עם חלב שמא יבואו לאכול בשר בהמה עם חלב! אז מדוע להתיר בספק שיבואו אנשים ויעשו עבירות לכתחילה בהשענם על התר הרב" בעוד שהרב לא התכוון לכך כלל וכלל! ונמצא מחטיא את הרבים. 4" קראתי במאמר בפורים שרב כתב בספרו "לא ציטוט" שאסתר המלכה לא היתה חרדית" כי אם היתה חרדית לא היתה הולכת לאחשוורוש אלא נשארת בבית קוראת תהילים ולא היינו נגאלים. א" בא נגיד שכן היתה נשארת לקרוא תהילים. וכי בכך לא היינו נגאלים? אם זו היתה ההשתדלות שלה "קראתי פעם תהילים במשך זמן רב רצוף זה קשה ועוד להגיע לבכייה על מצב עם ישראל" באמת שלא היינו נגאלים? ב" האם אין בכך הוצאת לעז על קדושת תורתנו שאפילו קריאת תהלים לא תוכל לשמור על עם ישראל? 5" חשבתי על דבר מסוים ורציתי שהרב יחווה דעתו בענין. עם ישראל צריך זכויות רוחניות" למשל בפרשת השבוע "שלח לך" בפרשת המעפילים" הרי הם עלו להלחם" ואמר להם משה שאין אלדים איתם שלא יעלו" בסוף עלו ומתו. במיוחד בדור הזה שצריך זכויות. אותם אנשים שמטרתם טובה - ליישב את הארץ" הרי צריך זכויות לכך" ואם נאמר שזכויות לומדי התורה בני ישיבות החרדיות "לצורך העניין" תסייע במצווה זו" הרי זה אינו נכון" שהרי יש התנגדות אדירה בין הזרמים" ואין תורתן של אלא מכוונת להצלת אלה" ולכן פעולתם לא תצלח. עד שניצור אחדות בעם אחדות שתיצור תורה ועבודה כאחת זה ממש סכנת נפשות. שהרי עם ישראל הוא לא רק זרם אחד" אלא כל הזרמים כולם זה עם ישראל. לכאורה הנסיונות "לכבוש" שטחים כיום הינה בגדר סכנת נפשות ואם כן היא אסורה. מחמת חוסר זכויות רוחניות של עמינו.
תודה לכבוד תורתו

תשובה: 

ממכלול שאלותיך נראה שאתה זקוק לתורה שבעל פה, לא לתורה שבכתב (שו"ת בכתב). אלא עליך לשטוח שאלותיך אצל רבך, והוא יעשה לך סדר במחשבותיך, וינחך כיצד להתמודד עם מחלוקות שיש בהלכה ובהשקפה.

תאריך: 
19/06/11 י"ז סיון התשע"א
x

Audio Playlist