בשר בתשעת הימים

שאלה: 

כבוד הרב שלום רב!
! לפני כשנה וחצי התחתני עם בעלי ב"ה אשר הוא ממוצא תמני ואילו אני ממוצא מרוקאי. הוא הסביר לי כי בתשעת הימים האיסור של אכילת בשר אינו חל על העדה התימנית. כבוד הרב קשה לי עם עובדה זו ואשמח אם תוכל להסביר כיצד הדבר מסתדר. הרי ידוע שיין ובשר משמחים לבב והם מתקשרים באופן ישיר לשמחה ולסעודות. חשוב לי לדדעת מהי הסיבה שהתימנים לא רואים בכך איסור. ידוע לי שבעלי יכבד אותי ולא יחייב אותי לבשל בשר, איך בכל זאת עליי לנהוג?
בתודה מראש, ושנזכה לבניית ביהמ"ק במהרה בימינו, אמן ואמן!!!

תשובה: 

א. אני מורה לאישך שלא יחייבך לאכול בשר בימים אלו.
ב. תנוח דעתך, שיהודי צפון אפריקה לפני כשש מאות וחמשים שנים, עדיין נהגו לאכול בשר בימים אלו חוץ מערב תשעה באב, כפי שהעיד רבינו וידאל, מחבר מגיד משנה על הרמב"ם, הלכות תענית, ה, ו, והוא היה מצפון אפריקה, כך שמנהג אישך התימני כמנהג אבות אבותיך.
ג. לפי דין התלמוד, מותר לאכול בשר ולשתות יין אפילו בערב תשעה באב, חוץ מן הסעודה המפסקת, אם היא מתקיימת אחרי חצות היום.
ד. אכן יש קהילות בישראל שנהגו חומרות שונות, ויישר כוחם. אבל אין להתייחס בזלזול לקהילות שלא נהגו באותם מנהגי חומרה, כי אלו ואלו דברי אלקים חיים. ה. וכולנו מתפללים לבניין המקדש, ויהודי תימן בתשעה באב, יותר מכל הקהילות, יושבים לארץ, ומקוננים על החורבן שעות רבות, ואפילו בבכיה, כך שהדברים מתאזנים, כי כל אחד מכוון לבו לאביו שבשמים.

תאריך: 
31/07/11 כ"ט תמוז התשע"א
x

Audio Playlist