מקור הכינוי "רבן"

שאלה: 

מה מקור הכינוי "רבן" של חכמי המשנה כגון "רבן גמליאל" או " רבן יוחנן בן זכאי"? ברור שרבן הוא הרב שלהם, ברם את זה אפשר לומר על כל רב שהוא רבן של תלמידיו, יחד עם זאת יש תנאים שקיבלו כינוי זה דווקא וכאלה שקיבלו כינוי אחר כגון "רב" או "רבי" או שמם ללא כינוי כלל. אודה על התשובה, בכבוד רב.

תשובה: 

בתקופת המשנה קראו רבן למי שהיה נשיא (רב שרירא גאון). ואף שרבי יהודה הנשיא היה נשיא, מפאת ענוותנותו, לא קראו לו רבן, שו"ת אפרקסתא דעניא, ח"א, לח.

תאריך: 
05/08/11 ה' אב התשע"א
x

Audio Playlist