יין נסך

שאלה: 

שלום מארי, רק ע"פ שיטת הרמב"ם:
1. האם איסור יין הנסך שייך היום בנוגע ליינות הנפוצים "כרמל מזרחי לדוגמא", שאינם כשרים לקידוש ע"פ הרמב"ם כיוון שהם מבושלים או ממותקים?
2. אם הוא לא שייך, האם נכון לומר שאין בכלל בעיית יין נסך ביינות הנפוצים בגלל הפיסטור, ולכן כל הסיטואציות שאנשים נתקלים בהם ומסתבכים, אינן בעייתיות כלל? מדוע לא מזכירים זאת ומונעים בעיות מלכתחילה?
3. מדוע משתמשים כל הזמן בביטוי יין נסך "גם בתשובותיך באתר", הרי בד"כ זה סתם יינם, כי רוב הגויים שאנו נתקלים בהם היום אינם עובדי ע"ז, כל שכן היהודים מחללי השבת בפרהסיה?
תודה רבה מארי,

תשובה: 

1-2. כלל יהא נקוט בידך, כל יין מבושל אין חשש יין נסך. פיסטור יש מחמירים ויש אוסרים אותו ביין נסך, בגלל שלא בושל עד לדרגת רתיחה של 100%. ויש מתירים בגלל שהפיסטור מגיע ל 85%.
3. זהו הביטוי השגור, והכוונה שדינו כדין סתם יינם.

תאריך: 
17/08/11 י"ז אב התשע"א
x

Audio Playlist