מעשרות

שאלה: 

לכבוד הרב רצון ערוסי הי"ו שלום עליך מורנו ורבנו, במטו מינך,
א. מדוע אין חובה להפריש מעשר ראשון?
ב. האם בזמננו זה, יש חובה להפריש מעשר עני?
בתודה רבה

תשובה: 

א. יש חובה להפריש מעשר ראשון, כי בלי הפרשה, הפירות או הירקות הם טבל, אלא שקיימת אפשרות, לפי פוסקי הלכה מסוימים, להפריש את התרומות מעשר מן המעשר הראשון, ולהשאיר בידינו את המעשר ראשון נטו (בלי תרומת מעשר), וכל לוי שירצה את המעשר ראשון (שהוא חולין, וזר יכול לאכלו), יצטרך להוכיח שהוא לוי, בבחינת המוציא מחבירו עליו הראיה.
ב. בודאי שיש חובה להפריש, אלא שיכול המפריש לאכלו כי הוא חולין ולתת דמיו לעני, שהוא באמת עני, או שיוכיח שהוא עני.

תאריך: 
25/09/11 כ"ו אלול התשע"א
x

Audio Playlist