דין תורה

שאלה: 

לרב שלום.
1. האם ניתן להזמין שופט ערכאות דתי לדין תורה?
2. ההזמנה היא על פסק דין שנתן בתביעות קטנות בדיני ממונות וניתן להוכיח בוודאות שהוא שגוי.
3. האם ניתן לחייבו על הנזק שגרם לי?
4. מה הסיכויים שהוא יבוא למשפט?
5. האם אני יכול לייצג את עצמי מולו?
6. נא להדריך אותי בדרכי הפעולה לקדם דיון כזה.

תשובה: 

1-4. מבחינה עקרונית - כן. כמו גם דיין בבי"ד רבני שטעה. מבחינה מעשית - איני רואה שהוא יופיע. ספק אם ירשו לו. וגם אם יבוא, ספק אם יתמלאו התנאים ההלכתיים, כדי לחייב דיין שטעה.
5. מבחינה עקרונית - כן. מבחינה מעשית - השאלה אם יש לך כל הכישורים לכך.

תאריך: 
26/09/11 כ"ו אלול התשע"א
x

Audio Playlist