קין

שאלה: 

מורנו ורבנו, בתורה כתוב לאחר שרצח קין את הבל, כי קין אמר "והיה כל מוצאי יהרגני", מי בדיוק היה בעולם שהיה יכול להרגו? הרי היו רק אביו ואמו (ולפי המדרש אולי אחיותיו)?

תשובה: 

א. הוריו ואחיותיו.
ב. צאצאים בעתיד.
ג. בעלי חיים, דין שמים.

תאריך: 
29/10/11 א' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist