דיני תפילה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום רב
1) מה נחשב תפילת ציבור? כאשר אדם מתפלל כל שמונה עשרה במניין? או אפילו מגיע לאחר שהתחילו להתפלל שמונה עשרה ודוקא כשיסיים תפילתו קודם שש"צ בחזרה יגיע למודים?
2) אם הציבור סיים תפילתו וש"צ כבר עבר קדושה (כך שאינו יכול להתפלל מילה במילה עם הש"צ) והאדם התחיל וסיים תפילתו לפני שהש"צ הגיע למודים (למשל כאשר הש"צ התפלל לאט מידי) ואמר מודים עם הציבור, האם נחשב לו כתפילה במניין?
תודה רבה וכל טוב

תשובה: 

1. תפילת ציבור, כשעשרה מישראל או יותר מתפללים תפילת "שמונה עשרה", ביחד. באותה עת. בלחש, או גם כשהש"ץ מתפלל בקול, ושאר המתפללים מתפללים בלחש, אבל אז, עליהם להתפלל עמו מילה מילה, היה ויחיד הצטרף לציבור שכבר התחיל להתפלל שמונה עשרה, הרי הוא מתפלל עם הציבור, אבל לא זכה לתפילת ציבור מלאה.
2. שוב, אין הדבר נחשב לו לתפילה במנין, אבל הוא עדיף על מי שהתפלל לגמרי תפילת יחיד.

תאריך: 
22/11/11 כ"ה חשון התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist