החלטה ללמוד בספר

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א
בחורה קיבלה על עצמה ללמוד כל שבת הלכות מספר: שמירת השבת כהלכתה, וכך נהגה במשך תקופה מסויימת. כעת היא סבורה שעליה ללמוד דווקא הלכות הנוגעות לספרדים (אביה תימני ואמה אשכנזיה), אך היא חושבת שהמצב הקיים - לפיו היא לומדת בשמירת שבת כהלכתה - הוא נדר עבורה. מה עליה לעשות? חזק וברוך חודש טוב חנוכה שמח

תשובה: 

המשך ללמוד משמירת שבת כהלכתה וגם מספר ילקוט יוסף, מזה ומזה על תנח ידך. ובספיקות שיהיו לה שאל רב.

תאריך: 
27/12/11 א' טבת התשע"ב
x

Audio Playlist